Search This Blog

कृपासिंधू दिनदर्शिका

कृपासिंधू दिनदर्शिका
आजच आपली प्रत राखून ठेवा.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Other website

फ्रेंच टोस्ट

साहित्य:
अंडे, दूध, साखर,वेलची पूड, पाव त्रिकोणाकृती कापावा.

कृती:
अंडे चांगले फेसून घ्यावे. त्यात थंड दूध घालावे. त्यात थोडी साखर व वेलची पूड मिसळून एक करावे. गॅस पेटवून फ्राय पॅन ठेवावा. त्यावर तूप घालावे. पावाचे त्रिकोणी तुकडे ह्या मिश्रणात बुडवून तूप असलेल्या पॅनवर ठेवावे. थोडेस लालसर झाले की परतावेत.


0 comments:

Post a Comment